Members

Faculty

Senior Associate Professor    Hiroshi Saito


Post Doctor Researcher


Students

M2

Masamitsu Nakajima

Shunya Hosaka

Yosuke Moriai

M1

Taiki Urakawa

Jukiya Furushima

Kazumasa Yoshimi

B4

Yosuke Takabatake

Shogo Senba

Riku Hiramoto

Yutaro Mito

B3

Takuya Kudo

Shotaro Kunii

Daisuke Miyata


Past Students

2014

Taichi Komine (Master)

Keitaro Takizawa (Master)

2013

Shotaro Iwasaki (Master)

Satoru Miyasono (Master)

2012

Minoru Iizuka (Master)

Hideki Katabami (Master)

Daiki Akihama (Master)

Ryosuke Yasuda (Bachelor)

2011

Hikaru Matsuura (Master)

Atsunori Hirosawa (Master)

Hiroto Ida (Master)

Ryo Ouchi (Master)

Naohiro Hamada (doctor)

2010

2009

Hiroyuki Shimizu (Master)

Kosuke Hirata (Master)

Yuya Furukawa (Master)

Yuta Horizoe (Master)

2008

Takao Konishi (Master)

Yuki Shiga (Master)

Kazuya Enko (Bachelor)

2007

Yuki Kunisawa (Master)

Ayumi Ito (Bachelor)

2006

Seiichi Sato (Master)

Yasuhiko Murai (Master)

Makoto Aoki (Bachelor)

Sho Shimanuki (Bachelor)

Miho Hoshi (Bachelor)

2005

Vladdislav Snegovoy (Master)

Sakae Kawakami (Bachelor)

Yusuke Nomoto (Bachelor)


Past Collaborative Researcher

Hirohiko Kimura, Meitech

Shinichi Takeuchi, Meitech

Hidekazu Yoshida, Fukushima High-tech Plaza